IN-CROWD

IN-CROWD = TEAMBUILDING.
Tarieven en looptijd worden berekend en vastgelegd in een contract, op basis van de specifieke opdracht.