IN COMPANY

IN COMPANY = BRUGGEN SLAAN
Tarieven en looptijd worden berekend en vastgelegd in een contract, op basis van de specifieke opdracht.